Espais docents i exàmens

L'aplicació d'Espais Docents i Exàmens és un desenvolupament del Servei d'Informàtica que automatitza una sèrie de processos relacionats amb la gestió d'espais i exàmens de la UA.

Prenent dades de SIGUA i de UXXI-Acadèmic adapta una sèrie de demandes, que la Unitat de Coordinació de Projectes detecta, per a realitzar diferents consultes relacionades amb la fitxa de les aules, els horaris i els exàmens i garantir que la informació estiga actualitzada.

Per a consultes, incidències o suggeriments: coordinacio.projectes@ua.es