Nivell practicable

Nivell practicable. Quan per les seues característiques, àdhuc sense ajustar-se a tots els requisits que ho fan adaptat, permet la seua utilització autònoma per persones amb discapacitat. Són aules que disposen de:

  • Superfície d'accés i de tot l'aula amb algun graó o gradería, de manera que no permeten una total mobilitat per ella, malgrat satisfer els requisits d'accés a la mateixa i que per tant no permet la seua total utilització autònoma per persones amb mobilitat reduïda.
    • Nota: existirà un itinerari accessible dins de l'aula que permeta arribar, almenys, a una localitat accessible en la zona del públic o espai de treball.
    • És a dir, la classificació de l'aula practicable amb graderies és sempre que s'habilite un lloc de treball amb mobiliari mòbil i sense cap graó per a l'accés de persones amb discapacitat motora, encara que la resta de l'aula en gradería no permetera per a aquest col·lectiu el seu lliure deambulación.
  • Són aules on el mobiliari és fix.
  • Són aules on la taula docent està situada al mateix nivell que la resta de l'aula, és a dir són aules sense tarima o aquesta disposa de rampa.
  • Són aules situades en planta baixa.

NOTA: Els paràmetres ací indicats no són els condicionants exclusius que normativament s'han de complir, però sí els més rellevants.