Aules accessibles Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Aules accessibles

Com és un aula accessible

En el Manual per a aconseguir la inclusió en l'aula universitària: pautes d'accessibilitat arquitectònica, tecnològica i pedagògica per a garantir la igualtat d'oportunitats en la docència universitària, editat per l'Observatori Universitat i Discapacitat (entitat formada per Fundació ONZE i la Càtedra d'Accessibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya–BarcelonaTech) al gener 2012, s'indiquen els requisits d'accessibilitat arquitectònica que incideixen en la unitat física que és l'aula, utilitzada en la transmissió del coneixement en l'educació universitària presencial.

En l'aula s'ha de posar especial atenció a afavorir la interacció de tots els agents que la utilitzen garantint tant la mobilitat en la mateixa com un marc ambiental adequat per a la transmissió dels coneixements. Així doncs, el propòsit és aprofundir en els aspectes essencials de l'accessibilitat física, però també incidir en la comunicació visual i acústica.

En relació als aspectes essencials de l'accessibilitat física, els col·lectius de persones amb mobilitat reduïda es troben davant diferents traves de participació com poden ser dificultats a l'hora d'accedir, circular i utilitzar un espai.

Nivells d'accessibilitat

Davant aquesta situació i en honor de millorar l'accessibilitat a les aules per a tots els col·lectius, tant d'alumnat com de professorat, s'indiquen a continuació les aules dels principals espais docents del Campus de la Universitat d'Alacant, distingint la seua classificació en aules “Adaptades” i “Practicables”, conforme els nivells d'accessibilitat que s'estableixen en l'àmbit normatiu de la Comunitat Valenciana:

Nivell adaptat. Un espai, instal·lació, edificació o servei es considerarà adaptat si s'ajusta als requisits funcionals i dimensionals que garantisquen la seua utilització autònoma i còmoda per les persones amb discapacitat.

Nivell practicable. Quan per les seues característiques, àdhuc sense ajustar-se a tots els requisits que ho fan adaptat, permet la seua utilització autònoma per persones amb discapacitat.

La classificació que es mostra a continuació, s'ha establit conforme a les exigències complides en les aules en relació als següents paràmetres:

NOTA: Els paràmetres ací indicats no són els condicionants exclusius que normativament s'han de complir, però sí els més rellevants.

 

Aules accessibles de nivell adaptat o practicable en els edificis de la UA