Aparcaments accessibles

En els diversos aparcaments que hi ha distribuïts per tot el Campus, s'ha previst la dotació d'un nombre suficient de places d'aparcament amb les consideracions normatives necessàries per a tenir la consideració de places accessibles. De tal forma, i seguint amb les especificacions que marca tant la normativa estatal com a autonòmica, les places d'aparcament accessibles són les que compleixen amb les següents condicions:

  • Són places que estan situades pròximes a l'accés per als vianants a l'aparcament i comunicada amb ell mitjançant un itinerari accessible.
  • Són places que disposen d'un espai annex d'aproximació i transferència. Si les places són en bateria dit espai tindrà una ample mínim d'1,20 m, podent compartir-se per dues places contigües.
  • Les places s'identificaran amb el Símbol Internacional d'Accessibilitat (SIA) marcat en el paviment.

 

PLACES  D'APARCAMENT ACCESSIBLES EN LA UA

NOMBRE D'APARCAMENT I LOCALITZACIÓ

Aparcament Nº 1 (0000PB484)

Aparcament Nº 2 (0000PB488)

Aparcament Nº 3 (0000PB520)

Aparcament Nº 4 (0000PB521)

Aparcament Nº 5 (0000PB469)

Aparcament Nº 6 (0000PB473)

Aparcament Nº 7 (0000PB471)

Aparcament Nº 8 (0000PB476)

Aparcament Nº 9 (0000PB478)

Aparcament Nº 10 (0000PB479)

Aparcament Nº 11 (0000PB481)

Aparcament Nº 12 (0000PB482)

ZONA D'APARCAMENT

Prop de l'entrada a la rotonda de l'autovia

Prop del Museu

Prop del Club Social III

Prop de l'Escola Politècnica III

Prop del Pavelló d'Esports

Prop de la Facultat de Ciències II

Prop de la Facultat de Ciències Edifici CTQ

Prop de la Facultat de Dret

Prop del Bosc Il·lustrat

Prop del Club Social I

Prop de l'Aulari II

Prop de l'eixida de la rotonda autovia

PLACES ACCESSIBLES

 8 places

16 places

13 places

 9 places

 6 places

 6 places

 8 places

12 places

 8 places

16 places

10 places

12 places

PLÀNOL D'APARCAMENTS