Accessibilitat en salons d'actes

SALONS D'ACTES ACCESSIBLES

Els salons d'actes i sales de reunions en general, són espais en els quals té lloc la celebració d'esdeveniments ja siguen acadèmics o culturals.

Aquests espais hauran de ser accessibles per a persones usuàries de cadira de rodes i per a açò els escenaris, tarimes, taules  de ponents, etc. seran accessibles mitjançant rampes.

Cada saló d'actes haurà de tenir un document d'aforamiento en el qual s'assenyala el nombre màxim d'assistents en cadira de rodes i les zones reservades.

Segons CTE DB-SUA 9 (Código Técnico de la I dificación, Document Bàsic "Seguretat d'Utilització i Accessibilitat", Secció 9 "Accessibilitat"), en espais amb seients fixos per al públic, tals com a auditoris, cinemes, salons d'actes, espectacles etc., es disposarà de la reserva d'una plaça per a usuaris de cadira de rodes per cada 100 places o fracció. Aquestes places han de, a més, comptar amb un seient annex per a la persona acompanyant. També hauran d'estar situades en un plànol horitzontal, preferentment en el mateix nivell que els accessos i al costat de les vies d'evacuació, segons s'arreplega en l'Ordre de 25 de maig de 2004, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la qual es desenvolupa el Decret 39/2004 de 5 de març, del Govern Valencià en matèria d'accessibilitat en l'edificació de pública concurrència.

 

En la Universitat d'Alacant els salons d'actes són:

 • AULARI II
 • COL·LEGI MAJOR
 • EDIFICI GERMÀ BERNÀCER
 • EDIFICI RECTORAT
  • Sala multimèdia
   • Aforament: 80 places.
   • A causa de les característiques de la sala, les cadires de rodes únicament es podrien situar en la part superiory posterior de la mateixa.
 • ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
 • FACULTAT DE CIÈNCIES - EDIFICI D'ÒPTICA
 • FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
 • FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT