Accessibilitat en salons d'actes Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Accessibilitat en salons d'actes

SALONS D'ACTES ACCESSIBLES

Els salons d'actes i sales de reunions en general, són espais en els quals té lloc la celebració d'esdeveniments ja siguen acadèmics o culturals.

Aquests espais hauran de ser accessibles per a persones usuàries de cadira de rodes i per a açò els escenaris, tarimes, taules  de ponents, etc. seran accessibles mitjançant rampes.

Cada saló d'actes haurà de tenir un document d'aforamiento en el qual s'assenyala el nombre màxim d'assistents en cadira de rodes i les zones reservades.

Segons CTE DB-SUA 9 (Código Técnico de la I dificación, Document Bàsic "Seguretat d'Utilització i Accessibilitat", Secció 9 "Accessibilitat"), en espais amb seients fixos per al públic, tals com a auditoris, cinemes, salons d'actes, espectacles etc., es disposarà de la reserva d'una plaça per a usuaris de cadira de rodes per cada 100 places o fracció. Aquestes places han de, a més, comptar amb un seient annex per a la persona acompanyant. També hauran d'estar situades en un plànol horitzontal, preferentment en el mateix nivell que els accessos i al costat de les vies d'evacuació, segons s'arreplega en l'Ordre de 25 de maig de 2004, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la qual es desenvolupa el Decret 39/2004 de 5 de març, del Govern Valencià en matèria d'accessibilitat en l'edificació de pública concurrència.

 

En la Universitat d'Alacant els salons d'actes són: