ASSIGNATURES DE MOBILITAT EN GRAUS I MÀSTERS Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

ASSIGNATURES DE MOBILITAT EN GRAUS I MÀSTERS

Segons estableix la Normativa de Mobilidad d’Estudiants de la Universitat d’Alacant (punt 11), “totes les assignatures de les universitats sòcies podran ser considerades extensió de l’oferta d’assignatures optatives dels plans d’estudi de la UA, de forma que, si així ho preveu l’Acord Acadèmic / Contracte d’Estudis, podran ser incorporades a l’expedient de l’estudiant i el seus crèdits es comptaran per al càlcul del total de crèdits d’aquesta naturalesa necessaris per a l’obtenció del grau”.

 

Per a gestionar en els expedients de l’alumnat de Graus i de Màsters donem d’alta en UXXI-AC una sèrie de 60 assignatures (6 per a cada valor en ECTS de 1 a 10)

 

Totes les assignatures són de nom personalitzable, i l’últim dígit del codi indica el nombre de crèdits (0 = 10):

...

...

...

...

 

Estan carregades en els blocs d’optatives dels graus, i afegides a l’oferta de 2012-13, que anirà copiant-se d’un curs a l’altre, amb els grups.

 

Com que les assignatures són comunes per a tots els centres, hi haurà grups distints per cada centre, amb els següents codis de grup.

 

CENTRE

CODIS

Facultat de Filosofia i lletres

1 - 100

Facultat de Ciències

101 - 200

Facultat de Dret

201 - 300

Facultat d’Econòmiques

301 - 400

Escola Politècnica Superior

401 - 500

Facultat d’Educació

501 - 600

Facultat de Ciències de la Salut

601 - 700

CEDIP

701 - 800

 

S’ha fet una càrrega inicial de grups per a totes les assignatures i per a tots els centres, que podrà ser corregida i augmentada segons noves necessitats dels centres, sempre respectant el rang de codis assignat al centre. Els grups de cada curs es copiaran al següent curs.

 

Per als màsters, aniran afegint-se assignatures als grafs i a l’oferta, i es crearan grups segons vagen necessitant-se.

 

Es matriculen com a línies de mobilitat. Quan es qualifiquen, es personalitza el nom en l’expedient de l’alumne, i es carreguen les dades d’origen.