Cursos de postgrau Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Cursos de postgrau

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica

Segons el RD 778/1998, en l'art. 17, les universitats, a través dels seus corresponents centres, podran impartir ensenyaments per a titulats universitaris sobre camps del saber propis de la carrera de procedència o de caràcter intercurricular i especialment orientades a l'aplicació professional d'aquests sabers. Els qui superen aquests ensenyaments podran obtenir de la universitat el corresponent títol o diploma propi de la universitat, d'acord amb les previsions de l'article 6 i següents del reial decret 1496/1987, de 6 de novembre, sobre obtenció, expedició i homologació dels títols universitaris.

La Junta de Govern del dia 31 de maig de 1991 va aprovar l'adhesió de la Universitat d'Alacant al Conveni Interuniversitari sobre estudis de postgrau conduents a títols propis de les universitats. Aquests últims títols, segons la càrrega i la titulació acadèmica exigida, són:

La Comissió de Doctorat s'encarrega de coordinar la gestió acadèmica i administrativa d'aquests cursos.