NORMATIVA I PROCEDIMENTS ACADÈMICS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Aquestes normatives i aquests procediments són aplicable als estudis conduents a l'obtenció de les titulacions següents: Diplomatura universitària, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica, Llicenciatura, Arquitectura i Enginyeria.

Ensenyaments propis de la Universitat d'Alacant (PDF) : títols propis (Màster, Especialista, Expert i Programes d'Estudis Propis), cursos d'especialització, activitats acadèmiques orientades a la formació i altres ensenyaments)