Catàleg d'assignatures de lliure elecció Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Catàleg d'assignatures de lliure elecció

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica - ESTUDIS EXTINGITS DE LLICENCIAT/DA, ARQUITECTE/A, ENGINYER/A, DIPLOMAT/DA, ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, ENGINYER/A TÈCNIC/A O MESTRE/A.

Al començament de cada curs acadèmic, s'elaborarà un catàleg que determinarà les matèries i altres activitats acadèmiques que constituïsquen l'objecte de la lliure elecció de l'estudiant.

ELABORACIÓ DEL CATÀLEG DE LLIURE ELECCIÓ

* Els centres, en coordinació amb els departaments, i mitjançant l'aplicació informàtica establida, elaboraran la relació d'assignatures que ofereixen per a la lliure elecció dels alumnes, amb indicació del nombre de places, l'horari de docència, l'aula i professor de l'assignatura.

* Els departaments elaboraran un informe indicant si imparteixen docència en més d'un pla d'estudis o no, i en cas afirmatiu, si alguna de les matèries o assignatures d'aqueixos plans d'estudis són idèntiques o molt similars o es poden considerar subsumidas en una altra, amb la finalitat de suprimir-les de l'oferta de lliure elecció en alguna o algunes de les titulacions. Els departaments remetran aquest informe al Servei de Coordinació i Informació.

* S'elaborarà un catàleg amb totes les assignatures oferides, amb caràcter general i per a cadascun dels estudis concrets, que haurà d'estar disponible per a la seua difusió entre l'alumnat abans de l'inici del procés de matrícula.

* Perquè una assignatura puga ser inclosa en el catàleg de lliure elecció, és requisit indispensable que tinga assignat horaris, aula i data d'examen.