Normativa de referència i procediments de gestió permanència en màster universitari