Docència virtual en la Universitat d'Alacant Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Docència virtual en la Universitat d'Alacant

Títol: DOCÈNCIA VIRTUAL EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT
Òrgan: Consell de Govern
Data d'aprovació: 4 de març de 2008

DOCÈNCIA VIRTUAL EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Reconeixement de les tutories virtuals

Motivació

La Universitat d'Alacant, sempre a l'avantguarda en la incorporació de les tecnologies més innovadora en totes les facetes pròpies d'una institució com la Universitat, necessita en les albors de l'EEES impulsar i fomentar la innovació tecnològica com a mitjà natural de generar innovació educativa. En aquesta línia, en el 26 de setembre de 2007 es va presentar en el Consell de Govern el marc de treball per a la Docència Virtual en la Universitat d'Alacant i la convocatòria del projecte pilot per a la impartició d'assignatures en modalitat semipresencial. Com a continuació d'aqueix treball es presenta ara la proposta de reconeixement de les tutories realitzades a través de la plataforma tecnològica facilitada per la Universitat i la possibilitat de reservar part de les hores de tutories del professor per a realitzar-les virtualment. L'objectiu d'introduir l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l'ensenyament reglat és millorar la qualitat del procés d'ensenyament aprenentatge,  fomentar la participació activa de l'estudiant i flexibilitzar l'accés dels estudiants als recursos que ofereix la Universitat.
La Universitat d'Alacant posarà a la disposició de la comunitat universitària, des de Campus Virtual, les eines adequades per al control i seguiment de les tutories virtuals, tant per part dels estudiants i del professorat com per part dels responsables acadèmics.

Proposta aprovada

Fins a un màxim d'un terç de les hores de tutories es podran justificar per a atenció a les tutories realitzades pels estudiants mitjançant l'eina institucional Campus Virtual.

El professor que opte per justificar part del seu horari de tutories per a atenció a les tutories realitzades a través de Campus Virtual es compromet a:

Fomentar entre els seus estudiants l'ús de l'eina de tutories de Campus Virtual.

Respondre, en un temps màxim de 48 hores (2 dies laborables), les tutories que es realitzen a través de l'eina de Campus Virtual.