Dobles Graus i Estudis Simultanis Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Dobles Graus i Estudis Simultanis

 

 

 

RESOLUCIÓ DE LA VICERECTORA D'ESTUDIANTS I OCUPACIÓ I DEL VICERECTOR D'ESTUDIS I FORMACIÓ SOBRE EL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN DOBLES TITULACIONS (PDF)

 La llei 20/2017, de 28 de desembre de la Generalitat, de taxes, fixa en el seu article 14.3-2 apartat h), que estaran exempts del pagament de les taxes de crèdits, “els contribuents que formen part de l'alumnat que cursen programes de doble titulació organitzats per les universitats entre titulacions de la mateixa universitat.”

Dins d'aquest tipus de programes de doble titulació la Universitat d'Alacant ha aprovat diverses modalitats d'estudis en funció del seu accés i organització i amb denominacions diferents, (dobles graus, programa d'estudis simultanis, etc.).

En atenció a l'esperit de la norma, i a l'efecte d'aplicació de l'article 14.3-2 apartat h, en la Universitat d'Alacant s'entendrà com a doble titulació aquells estudis que hagen sigut aprovats expressament com a programa de doble titulació o d'estudis simultanis, i el pla dels quals d'estudis estiga arreplegat en el document que a aquest efecte elabore i actualitze el Vicerectorat d'Estudis i Formació.

L'alumnat matriculat en aquests programes d'estudis estarà exempt del pagament de les taxes de reconeixement de crèdits d'aquelles assignatures incloses en les taules de reconeixement establides.

 

Sant Vicent del Raspeig, 11 d'octubre de 2018

 

Nuria Vaig granar Teruel                                                                    Enrique Herrero Rodríguez

Vicerectora d'Estudiants i Empre                                  Vicerector d'Estudis i Formació

 

 

 

ANNEX A la RESOLUCIÓ DE LA VICERECTORA D'ESTUDIANTS I OCUPACIÓ I DEL VICERECTOR D'ESTUDIS  I FORMACIÓ SOBRE EL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN DOBLES TITULACIONS (PDF)

PLANES D'ESTUDI DOBLES, SIMULTANIS I UNS ALTRES

 

C102 Grau en Dret C152 Grau en Administració i direcció d'empreses
C004 Grau en Turisme C152 Grau en Administració i direcció d'empreses
C203 Grau en Enginyeria Informàtica C152 Grau en Administració i direcció d'empreses
 C102  Grau en Dret  C103  Grau en Criminologia
 C254  Grau en Maestro en Educació Primària  C003  Grau en Humanitats
 C254   Grau en Maestro en Educació Primària  C006  Grau en Filologia Catalana
 C008  Grau en Español: Llengua i Literatures  C005  Grau en Estudis Àrabs i Islàmics
  C008  Grau en Español: Llengua i Literatures  C007  Grau en Estudis Francesos
  C008  Grau en Español: Llengua i Literatures  C009  Grau en Estudis Anglesos
  C008  Grau en Español: Llengua i Literatures  C006  Grau en Filologia Catalana
 C005  Grau en Estudis Àrabs i Islàmics  C007  Grau en Estudis Francesos
 C005  Grau en Estudis Àrabs i Islàmics  C009   Grau en Estudis Anglesos
 C005  Grau en Estudis Àrabs i Islàmics  C006  Grau en Filologia Catalana
 C007  Grau en Estudis Francesos  C009  Grau en Estudis Anglesos
 C007   Grau en Estudis Francesos  C006   Grau en Filologia Catalana
 C009   Grau en Estudis Anglesos  C006  Grau en Filologia Catalana
       
 D077  Màster Universitari en Advocacia  D095  Màster Universitari en Dret de danys
 D024  Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes  D071  Màster Universitari en Història de l'Europa contemporània: Identitats i Integració
 D024  Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes  D050  Màster Universitari en Español i Inglés com a segones llengües/llengües estrangeres
 D024  Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes  D057  Màster Universitari en Inglés i Español per a finalitats específiques
 D024 Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes  D087  Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental  (segles XV-XIX)
 D024 Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes  D102  Màster Universitari en Història del Món Mediterrani i les seues regions. De la Prehistòria a l'Edat Mitjana
 D024 Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes  D051  Màster Universitari en Estudis Literaris

 

 

Dobles Graus 

Estudis Simultanis