Dobles Graus i Estudis Simultanis Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Dobles Graus i Estudis Simultanis

 

 

 

RESOLUCIÓ DE LA VICERECTORA D'ESTUDIANTS I OCUPACIÓ I DEL VICERECTOR D'ESTUDIS I FORMACIÓ SOBRE EL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN DOBLES TITULACIONS (PDF)

 La llei 20/2017, de 28 de desembre de la Generalitat, de taxes, fixa en el seu article 14.3-2 apartat h), que estaran exempts del pagament de les taxes de crèdits, “els contribuents que formen part de l'alumnat que cursen programes de doble titulació organitzats per les universitats entre titulacions de la mateixa universitat.”

Dins d'aquest tipus de programes de doble titulació la Universitat d'Alacant ha aprovat diverses modalitats d'estudis en funció del seu accés i organització i amb denominacions diferents, (dobles graus, programa d'estudis simultanis, etc.).

En atenció a l'esperit de la norma, i a l'efecte d'aplicació de l'article 14.3-2 apartat h, en la Universitat d'Alacant s'entendrà com a doble titulació aquells estudis que hagen sigut aprovats expressament com a programa de doble titulació o d'estudis simultanis, i el pla dels quals d'estudis estiga arreplegat en el document que a aquest efecte elabore i actualitze el Vicerectorat d'Estudis i Formació.

L'alumnat matriculat en aquests programes d'estudis estarà exempt del pagament de les taxes de reconeixement de crèdits d'aquelles assignatures incloses en les taules de reconeixement establides.

 

Sant Vicent del Raspeig, 11 d'octubre de 2018

 

Nuria Vaig granar Teruel                                                                    Enrique Herrero Rodríguez

Vicerectora d'Estudiants i Empre                                  Vicerector d'Estudis i Formació

 

 

 

ANNEX A la RESOLUCIÓ DE LA VICERECTORA D'ESTUDIANTS I OCUPACIÓ I DEL VICERECTOR D'ESTUDIS  I FORMACIÓ SOBRE EL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN DOBLES TITULACIONS (PDF)

PLANES D'ESTUDI DOBLES, SIMULTANIS I UNS ALTRES

 

C102   Grau en Dret C152   Grau en Administració i direcció d'empreses
C004   Grau en Turisme C152   Grau en Administració i direcció d'empreses
C203   Grau en Enginyeria Informàtica C152   Grau en Administració i direcció d'empreses
 C102   Grau en Dret  C103   Grau en Criminologia
 C254   Grau en Maestro en Educació Primària  C003   Grau en Humanitats
 C254   Grau en Maestro en Educació Primària  C006   Grau en Filologia Catalana
 C008   Grau en Español: Llengua i Literatures  C005   Grau en Estudis Àrabs i Islàmics
  C008   Grau en Español: Llengua i Literatures  C007   Grau en Estudis Francesos
  C008   Grau en Español: Llengua i Literatures  C009   Grau en Estudis Anglesos
  C008   Grau en Español: Llengua i Literatures  C006   Grau en Filologia Catalana
 C005   Grau en Estudis Àrabs i Islàmics  C007   Grau en Estudis Francesos
 C005   Grau en Estudis Àrabs i Islàmics  C009   Grau en Estudis Anglesos
 C005   Grau en Estudis Àrabs i Islàmics  C006   Grau en Filologia Catalana
 C007   Grau en Estudis Francesos  C009   Grau en Estudis Anglesos
 C007   Grau en Estudis Francesos  C006   Grau en Filologia Catalana
 C009   Grau en Estudis Anglesos  C006   Grau en Filologia Catalana
 C152   Grau en Administració i direcció d'empreses C156   Grau en Màrqueting
 C152   Grau en Administració i direcció d'empreses  C153   Grau en Economia
 D077   Màster Universitari en Advocacia  D095   Màster Universitari en Dret de danys
 D024

  Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria

i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

 D071

  Màster Universitari en Història de l'Europa contemporània:

Identitats i Integració

 D024

  Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria

i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

 D050

  Màster Universitari en Español i Inglés com a segones

llengües/llengües estrangeres

 D024

  Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria

i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

 D057   Màster Universitari en Inglés i Español per a finalitats específiques
 D024

  Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria

i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

 D087

  Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani

Occidental  (segles XV-XIX)

 D024

  Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria

i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

 D102

  Màster Universitari en Història del Món Mediterrani i les seues

regions. De la Prehistòria a l'Edat Mitjana

 D024

  Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria

i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

 D051   Màster Universitari en Estudis Literaris

 

 

Dobles Graus 

Estudis Simultanis