Assegurances Escolars en la UA

(*) La informació sobre assegurances per al  curs 2021-22 es publicarà quan acabe la licitació i es concreten les condicions d'aquests.

TIPUS

 • Obligatòries:
  • Assegurança Escolar Obligatòria (INSS): per a l'alumnat matriculat en estudis oficials, menor de 28 anys. 1,12€/curs
  • Assegurança ZURICH: per a l'alumnat no inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'assegurança escolar obligatòria de l'INSS. 3,95€/curs.
  • Assegurança MARKEL INSURANCE ES: per a l'alumnat matriculat en la Universitat Permanent. 5,20€/curs
   • Pòlissa (*)
 • Voluntaris:
  • Segur ZURICH: per a l'alumnat matriculat en estudis oficials. 3,95€/curs.
 • Altres assegurances:
  • Assegurança de responsabilitat civil derivada de les pràctiques acadèmiques externes de l'alumnat de la Universitat d'Alacant. Per a més informació, pica ací.
  • Assegurança per a les pràctiques curriculars o Erasmus a l'estranger (l'alumnat que haja de fer pràctiques extracurriculars o pràctiques de títols propis ha de contractar aquesta assegurança o una altra amb les mateixes cobertures, i enviar-ne el certificat a l'oficina de pràctiques del seu Centre): pòlissa 551581870 d'ARAG.

 

INFORME JURÍDIC SOBRE LES ASSEGURANCES D'ACCIDENT I LES PRÀCTIQUES