Formularis del Servei

Formularis d'atenció a usuàries(us)

(Universitas XXI, normativa i procediments de gestió acadèmica)

Avaries d'equipament audiovisual, sol·licituds de recanvis o de suport tècnic:

UNITAT DE SUPORT A la DOCÈNCIA (videoproyectores, retroprojectors, so portàtil, armaris multimèdia, etc.)

Reserva d'espais per a lloguers o cessions d'usuaris/as externs a la UA:

UNITAT DE VERIFICACIÓ D'ESPAIS

Reserva d'espais per a usuaris/as de la UA:

UNITAT DE GESTIÓ D'ESPAIS

Si cap de les opcions anteriors coincideix amb el que necessites, pots contactar amb aquest servei a través del correu electrònic servei.gestioacademica@ua.es