panells de connexió

El panell (o caixa) de connexió funciona com una prolongació del panell de comandaments i de les connexions del videoprojector. Pot instal·lar-se en la paret de la sala o sobre una torreta i ens permet:

 • Encendre i apagar els videoprojectors
 • Seleccionar el senyal de l'equip que volem projectar.
 • Controlar el volum del so del videoprojector (en els models que incorporen control de volum).
model JS modele IPC-1N modele IPC-1H

foto caixa connexió 1

sense control d'encès    
     

 

 

foto caixa connexió en torreta 2

Les torretes sobre les quals estan instal·lades algunes caixes de connexió també incorporen connexió a Internet i preses de xarxa elèctrica. A més tenen un interruptor d'encès i apagat de la torreta.

Panells sense control d'encès

També existeixen panells de connexió bàsics, solament amb els connectors (VGA, RCA, HDMI, àudio...) Són caixes simples que no tenen control d'encès, de volum, ni de senyal. Amb aquests panells, per a encendre el projector s'ha d'usar el comandament a distància de l'equip.

 

 

 

 

 

 

 

 

model Fonestar WPL-401

 

Panell JS

foto caixa connexió funciones

1. Encès i apagat:

 • Botó POWER ON: Encén el videoprojector
 • Botó POWER OFF: Apaga el videoprojector

2. Connexions PC:

 • Botó PC: Selecciona el senyal de l'ordinador
 • Connexió PC IN: Entrada del tipus VGA (15 pines)

Connecta l'ordinador al videoproyector. Els ordinadors fixos en l'aula ja tenen aquesta connexió fixada. Si volem substituir l'ordinador fix per un altre, o per un portàtil, haurem de desconnectar el cable VGA de l'entrada PC IN i substituir-ho pel de el nou equip. Si no es disposa de cable VGA es pot demanar prestat en la consergeria.

 • Connexió MONITOR: Entrada del tipus VGA (15 pines)

Aquesta connexió està fixada de forma permanent al videoprojector com a part de la infraestructura de l'aula. Ha d'estar sempre connectat.

 • Connexió PC ÀUDIO IN: Entrada de tipus Minijack

Connecta el so de l'ordinador, de manera que podrà escoltar-se a través del petit altaveu que incorporen els videoprojectors.

3. Connexions per a vídeo:

 • Botó VÍDEO: Selecciona el senyal del vídeo (vídeo VHS, DVD, càmera digital, etc.)
 • Connexió VÍDEO IN: Entrada tipus RCA de color groc
 • Connexions L-CH i R-CH: entrades tipus RCA de color roig i blanc

L'entrada de color groc (vídeo in) permet veure les imatges. Les entrades roja i blanca són per al so. Per a tenir imatge i so és necessari connectar els tres cables.

4. Control de volum (en els panells que ho incorporen):

 • Botó de selecció VIDEO, PC: Selecciona el senyal corresponent
 • Rueda de volum VOLUME - +

5. Opció PICTURE BLANK:

 • Botó PICTURE BLANK: Permet que el videoprojector deixe de projectar la imatge sense apagar-se. Es recomana quan no es va a utilitzar l'equip durant un temps. Prement novament el botó es recupera la imatge.

Panell IPC-1N

1. Encès i apagat:

 • Botó ON: Encén el videoprojector
 • Botó OFF: Apaga el videoprojector

2. Connexions:

 • PC IN: Entrada del tipus VGA (15 pines)
 • PC ÀUDIO IN: Entrada àudio minijack
 • VIDEO IN: RCA de video
 • ÀUDIO IN (L i R): RCA d'àudio
 • MIC IN: Entrada jack 6,3 mm de micròfon

Connecta l'ordinador al videoprojector. Els ordinadors fixos en l'aula ja tenen aquesta connexió fixada. Si volem substituir l'ordinador fix per un altre, o per un portàtil, haurem de desconnectar el cable VGA de l'entrada PC IN i substituir-ho pel de el nou equip. Si no es disposa de cable VGA es pot demanar prestat en la consergeria.

3. Connexions per a vídeo:

 • Botó PC: Selecciona el senyal PC del connector PC IN (VGA)
 • Botó VÍDEO: Selecciona el senyal del vídeo (vídeo VHS, DVD, càmera digital, RCA, etc.)

L'entrada de color groc (vídeo in) permet veure les imatges. Les entrades roja i blanca són per al so. Per a tenir imatge i so és necessari connectar els tres cables.

4. Control de volum:

 • Utilitza les fletxes (a dalt i a baix) per a pujar o baixar el volum
 • Utilitza l'opció MUTE per a silenciar el senyal

5. Opció BLANK:

 • Botó BLANK: Permet que el videoprojector deixe de projectar la imatge sense apagar-se. Es recomana quan no es va a utilitzar l'equip durant un temps. Prement novament el botó es recupera la imatge.

6. Opció SYNC:

 • Botó SYNC: Sincronitza el control del panell amb el videoprojector.

Panell IPC-1H